Email: info@legal-projekt.hr | Tel/Fax: 042 490 710

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Kreirano Srijeda, 02 Srpanj 2014 12:35

Na internet stranicama Ministarsta graditeljstva i prostornog uređenja objavljen je novi pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. 

Pročitaj više..

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada

Kreirano Utorak, 01 Srpanj 2014 08:18

Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine objavljena je u 'Narodnim novinama' broj 78 od 27. lipnja 2014. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama'

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio nove natječaje

Kreirano Srijeda, 04 Lipanj 2014 07:25

Na internet stranicama Fonda za zaštitiu okoliša objavljen je natječaj sa neposredno sufinanciranje energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada za ustanove, institucije, organizacije civilnog društva i druge pravne osobe.

Pročitaj više..

Vojne zračne snimke iz Beograda - 1968.

Kreirano Srijeda, 04 Lipanj 2014 06:59

Državna geodetska uprava (DGU) objavila je novosti vezane za vojne zračne snimke koje su stigle iz Beograda.

Pročitaj više..

Partneri

Go to top