Email: info@legal-projekt.hr | Tel/Fax: 042 490 710

Građevinski nadzor

Nadzor nad izgradnjom objekta vrši  Ovlašteni dipl. građevinski  inženjer sa ciljem da se objekt izvodi u skladu sa „građevinskom dozvolom“ prema projektnoj dokumentaciji, zakonima i propisima te pravilima struke.

Svrha angažmana nadzorne službe da se izbjegnu neželjene posljedice u smislu propusta, grešaka, ne kvalitete , a čime se štiti investitor od nepotrebnih troškova i problema što u konačnosti osigurava kvalitetan rezultat investicije uz što racionalnija ulaganja.

Ovaj segment usluge također obuhvaća konzalting i inženjering aktivnosti kao što su:

  • izrada troškovnika
  • sugestije pri izradi projekta u cilju smanjenja troškova investicija,
  • ishođanje akta na temelju kojega se može početi građenje (građevinska dozvola),
  • prikupljanje i ocjena ponuda,
  • odabir i ugovaranje izvođača,
  • prijava gradnje nadležnim institucijama,
  • praćenje i vođenje izvedba,
  • primopredaja radova i okončani obračun,
  • izrada Završnog izvješća nadzornog inženjera,
  • ishođenje Uporabne dozvole na osnovu koje se vrši upis objekta zemljišne knjige .
Go to top